shchitok-abloy-lh001-wc-fin-round-khrom-satin-40mm-naskriz-fe-hcr-komplekt-shtok-5mm