zamok-dlya-obladnannya-abloy-cl100-22mm-22-5mm-11-discs-cr-sentry-2key-str-b-ba66xx-right-pb-